En definition av Systemsäkerhet:

-Egenskapen hos ett System att inte orsaka oavsiktlig skada på person, egendom eller miljö. Beroende på kontext kan även Husdjur inkluderas. 

Systemsäkerhetsarbete syftar till att utforma systemet på ett sådant sätt att ovanstående uppfylls genom att via analyser införa mekanismer och säkra tillstånd i det berörda systemet. Det blir mer och mer vanligt att man har ett större fokus på människa-maskin aspekterna.