Lövsätter Ingenjörsfirma AB

Systemingenjör, konsult och elinstallatör med lång erfarenhet inom el och elektroniksystem inom bl.a. följande områden:

  • Teamledning
  • Produkt- och Systemutveckling
  • Kravhantering (DOORS, Visure, Caliber, Jira, Excel)
  • Dokumentation
  • Systemsäkerhet / funktionssäkerhet
  • Rådgivning och projektering inom solcellsanläggningar.
  • PLC-programmering
  • Fidelix programmering
  • Ombyggnad/byte av mätarskåp

Långa uppdrag på hel eller deltid såväl som korta uppdrag av problemlösnings- och utredningskaraktär.