Lövsätter Ingenjörsfirma AB

Systemingenjör, konsult och elinstallatör med lång erfarenhet inom el och elektroniksystem, teamledning, kravhantering och dokumentation.

Långa uppdrag på hel eller deltid såväl som korta uppdrag av problemlösnings- och utredningskaraktär.